„Plant” – Centrum Rzezby Polskiej

,,Plant” 122x52x43 cm ceramic sculpture, steel , base 90x68x55 cm , 2021

Place of exhibition : Park w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,

2021–2023, Park at the Center of Polish Sculpture in Orońsko

Rzeźba realizowana na Sympozjum Rzezby Współczesnej ,,SIŁY NATURY”, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko

Bazą moich działań artystycznych przy realizacji rzeźby Roślina, w projekcie Siły natury, jest analiza struktury estetyczno-biologicznej rośliny danego gatunku. Zasady formy i rytmu odnalazłam w badaniu obiektów naturalnych, takich jak rośliny, kamyki, skały, kości, drzewa… W naturze istnieje nieskończona różnorodność kształtów i rytmów…, od którego rzeźbiarz może poszerzyć swoje doświadczenie wiedzy o formie i na nowo stworzyć własny niepowtarzalny język wizualny. W 2018 roku, kiedy moja praca zatytułowana Bliźnięta stanęła w przestrzeni orońskiego parku, w tym samym czasie, gdy prezentowana była wystawa Moc natury. Henry Moore w Polsce, po raz pierwszy mogłam poczuć zderzenie się pokoleń, spojrzeć na swoje prace z boku, rozpoznać i zbadać proces badania natury Moore’a oraz rozbudować swój język wizualny. Mój proces transformacji, który składał się z wielu etapów, często nie przebiegał według liniowego wzorca, przeewoluował od formy narracyjnej, antycznej, figuratywnej, po abstrakcyjną. Tworzenie na podstawie studium natury przechodzi poprzez analizę środowiska dookoła nas. W moich pracach jeden mały kawałek plasteliny ściśnięty między rzeźbami, kawałek zaniedbany na podłodze lub element zapomnianego gipsu może zainspirować serię szkiców lub zostać włączony do rzeźby. Stąd pomysły ewoluowały. Szczegółowo rejestrowałam różnorodność form naturalnych oraz surowe materiały, które zastałam w pracowni jak szczepki, skrawki, czasami zepsuty kawałek chleba, na którym urosła pleśń, pająki, które lubują się mieszkać w rzeźbach. Instynkt nakazywał mi szanować fizyczne i estetyczne właściwości każdego materiału, tego żywego biologicznego, jak i martwego. Kiść kalafiora, nietypowe rośliny o formach geometrycznych, jak m.in. Haworthia limifolia uczyły mnie budowania formy w rzeźbie. Ta ogromna baza różnorodności form naturalnych skłoniła mnie do realizacji rośliny zupełnie nowej, nieistniejącej w naturze, pochodzącej z wyobraźni. Posługując się naturalnymi przedmiotami, pozwalam naturze podsuwać idee i napędzać ich przełożenie na formy rzeźbiarskie.