Publication – Rynek i Sztuka

Manifesty artystyczne stały się symbolem początków rozwoju sztuki współczesnej. W powstawaniu nowych kierunków jasno określały cele, dążenia, to z czym zrywano, a co propagowano. Ostro i wyraźnie artyści opowiadali się za nową sztuką, która zmieni nie tylko dotychczasową twórczość artystyczną, ale i sposób patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Z czasem, gdy podziały na kierunki i tendencje w sztuce przestały mieć znaczenie, manifesty artystyczne straciły na sile oddziaływania. Katarzyna Lipecka powraca do tradycji. W formie manifestu opisuje teorię, na której opiera swoją twórczość i nowy kierunek.